banner

ILES PR:s integritetspolicy

VARFÖR VI HAR UPPRÄTTAT EN INTEGRITETSPOLICY
ILES PR:s kärnverksamhet bygger på kommunikation med medier, journalister, sociala/digitala medier-profiler om nyheter och aktualiteter inom deras bevakningsområden. Därtill med kunder och samarbetspartners. Det kan ske via telefon, sms, e-post, pressmeddelande eller fysisk försändelse. Därför är det viktigt för oss att anpassa våra arbetsrutiner så vi följer den nya EU-förordningen om dataskydd (GDPR).

RÄTTSLIG GRUND
ILES PR samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och mediers, journalisters och sociala/digitala medier-profilers intresse att dessa uppgifter sparas, för till exempel utskick av tips, pressmeddelanden, inbjudningar och recensionsexemplar. Vi sparar även personuppgifter i form av kontaktuppgifter från kunder och samarbetspartners på samma rättsliga grund, det ligger både i deras och vårt intresse.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER
ILES PR söker inte medgivande från personer som vi har i vår kontaktlista. Vi grundar närvaron där på deras yrkesroll och samtliga uppgifter har hämtats från öppna webbsidor hos mediebolag eller erhållits i samband med direktkontakt med berörda där syftet stått klart. Vår affärsverksamhet bygger på att distribuera rätt information till rätt personer, och dessa har själva öppet visat vad de arbetar med och önskar information om.

När du är i kontakt med ILES PR kan de kontaktuppgifter du förmedlar genom din mailsignatur, ditt autosvar eller som du uppger i mailet eller telefonsamtalet, komma att sparas hos oss. Dessa uppgifter kan vara namn, telefonnummer, postadress, e-postadress och bevakningsområde. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, e-postadress och telefonnummer i efterhand.

Det händer att vi även sparar delar av din mailkommunikation med ILES PR. Det betyder att vi exempelvis sparar mailkonversationer gällande intervjubokningar, livemedverkan och förfrågningar. ILES PR sparar informationen så länge projektet som kommunikationen gäller är pågående. Därefter i 1 år.

ILES PR samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
ILES PR lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder. Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av organisationen.

ILES PR varken säljer eller ger bort personuppgifter till tredje part. Tidigare har vi hjälpt kunder att bygga upp presslistor för utskick av pressmeddelanden, men denna tjänst upphör vi med den 24 maj 2018 med anledning av den nya EU-förordningen om dataskydd.

Du kan alltid kontakta ILES PR för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Vill du inte få våra pressmeddelanden eller utskick om förhandslyssning kan du avregistrera dig längst ner i mailet.

SYFTE
Då ILES PR är en byrå med flera pr-konsulter måste vi ha personuppgifter samlade i en kontaktlista för att kunna utföra vårt arbete.

Vi använder personuppgifterna till att utveckla och effektivisera vårt arbete med att informera rätt journalister/medier/profiler inom sociala/digitala medier om våra kunders produktioner och konstnärliga verk.

Ett annat syfte är för att ge bra service till journalister/medier/profiler inom sociala/digitala medier som hör av sig till oss med förfrågningar.

Ett tredje syfte är att ha kontinuerlig och relevant kommunikation med kunder och samarbetspartners, både de vi arbetar med i pågående projekt och de vi arbetat med tidigare.

KOMMUNIKATION
När du kontaktar ILES PR med ett ärende kan vi komma att kontakta dig via telefon, sms, e-post, pressmeddelande eller postförsändelse i vidare servicesyfte eller i ett nytt ärende som vi bedömer är av ditt intresse. Om du inte vill bli kontaktad via en eller flera dessa kanaler kan du meddela oss så plockar vi bort dina personuppgifter. Du kan också höra av dig om du har ändrat ditt bevakningsområde.

KONTAKTINFORMATION
Om du har frågor om dina personuppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera uppgifter, kontakta oss på kontoret@iles.se.