banner

ILES PR:S KLIMATPOLICY

Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter och en världsomfattande klimatkris. Folkvalda makthavare, företag och privatpersoner måste alla ta sitt ansvar och det är bråttom. ILES PR vill inte vara en del utav det extremt allvarliga problemet utan en del av den nödvändiga lösningen. Därför har vi inrättat en klimatpolicy.

• ILES PR arbetar inte med kunder eller projekt vars verksamhet är direkt miljövidriga.

• Vi viger ca 5 procent av vår konsulttid åt pro bono-arbete inom miljörörelsen.

• ILES PR:s medarbetare flyger inte i tjänsten. Vi väljer alternativa resesätt eller hittar lösningar som inte kräver att vi är på plats rent fysiskt. Företaget bekostar medarbetarnas extra hotellnätter vid längre ressträckor. Vi är tydliga med att kommunicera detta till våra samarbetspartners och kunder.

• Vi köper i första hand begagnade saker till kontoret och reparerar sånt som gått sönder. I den mån det går reparerar vi teknisk utrustning istället för att köpa ny.

• Vi handlar Krav- eller miljömärkta mat- och förbrukningsvaror i alla lägen det är möjligt. Vi handlar inte varor som innehåller palmolja.

• Vi bjuder på vegetarisk mat i samband med måltider som företaget bekostar.

• Vi använder grön el.

• Vi åker i så stor utsträckning det går kollektivt och de gånger vi åker taxi väljer vi i första hand eldriven sådan.

• Vi använder cykelbud i första hand.

• Vi minimerar användandet av engångsartiklar.

• Vi källsorterar på vårt kontor.

• Vi är återhållsamma med fysiska utskrifter och använder i första hand digitala lösningar för pressmaterial.

• När vi ber om offerter efterfrågar vi miljöpolicy och vad leverantörer kan göra för att leverera hållbara lösningar.

• Vi framhåller gärna i vår kommunikation vad vi gör för klimatet eftersom forskningen visar att det kan inspirera andra.

• Alla på byrån involveras och deltar i miljöarbetet. Vi välkomnar nya initiativ och tips som kan hjälpa till att göra oss bättre i det arbetet.

Självfallet följer ILES PR svensk miljölagstiftning som finns samlad i miljöbalken: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

ILES PR:S klimatpolicy är upprättad 2019-04-08 av Helena Iles, VD